Загрузка...

Akcīzes preces un muitas kravas

Uzņēmumam „DIOS Logistic” ir liela pieredze alkoholisko dzērienu pārvadāšanā no Eiropas un Jaunās Pasaules valstīm, kompleksā apstrādē noliktavās Rīgā, nosūtīšanā uz Krieviju un citām NVS valstīm. Strādājam gan ar akcīzes precēm, gan ar muitas kravām.

Mūsu uzņēmums pilnībā kontrolē kravu visos tās apstrādes posmos.

 • saskaņo ar nosūtītāju iekraušanas termiņus un detaļas;
 • piegādā kravas akcīzes vai muitas noliktavā apjomā no 1 paliktņa līdz pilnai mašīnai;
 • īsteno kontroli iekraujot, pārbauda akcīzes dokumentu noformēšanas pareizību;
 • īsteno kontroli, izkraujot kravas akcīzes noliktavās Rīgā, ar kurām mūs saista ilggadīgas biznesa attiecības;
 • saņem un atmuito akcīzes markas;
 • saskaņo ar kravas saņēmēju uzlīmju tekstu, izmēru un izvietojumu;
 • izstrādā jebkuras sarežģītības uzlīmju dizainu un iespiež tās visīsākajos termiņos;
 • uzlīmē uz kravas marku, uzlīmi, noformē paliktņus, pārsaiņo kravu, noformē nepieciešamo dokumentu paketi;
 • uzglabā kravas noliktavā, ievērojot pastāvīgu temperatūras režīmu;
 • veic primāro kontroli, pieņemot kravu (pārbauda, vai nav nogulšņu);
 • nepieciešamības gadījumā veic preču pilnīgu pāršķirošanu un pārbaudi, piesaistot neatkarīgu ekspertu;
 • kontrolē marku, uzlīmju izvietošanu un kravas iekraušanu (fiksējot video ierakstā).

Ja Jums nav licences alkoholisko dzērienu ievešanai, mēs palīdzēsim atrast importētāju Krievijā, kurš var pieņemt kravu, samaksāt PVN, importa nodokli un akcīzi, apmaksāt un saņemt akcīzes markas, organizēt un apmaksāt marku piegādi uz Rīgu.